Opettajat

Ammattitaitoiset opettajat palveluksessasi

Kaikki opettajamme ovat päteviä opettajia ja heillä on usean vuoden opetuskokemus. Annamme opetusta peruskoulun, lukion ja ammattikoulun aineissa.

 • Matematiikka: Ossi, Tiina, Mika, Marika
 • Fysiikka: Ossi, Mika
 • Kemia: Mika, Tiina
 • Biokemia, biologia: Tiina
 • Äidinkieli, suomi: Sinikka, Tiina
 • Ruotsi: Johanna, Tiina
 • Englanti: Tiina
 • Saksa: Tuomo
 • Ranska: Tiina
 • Venäjä: Tiina
 • Espanja: Julia
 • Opinto-ohjaus: Sirkku, Eeva
 • Toimistotekniset ohjelmat; Word, Excel, PowerPoint: Ossi
 • Abitti-ohjaukset: Ossi
 • Liiketalousopinnot: Sanna
 • Oikeustiede: Kim
 • Lääketiede, kemia: Tiina
Johanna – ruotsi

Johanna on ruotsin opettajamme. Hän on opettanut ruotsia yli 15 vuotta. Johanna toimii ruotsin opettajana Turun ammatti-instituutissa ja on opettanut ammatillista ruotsia ja lisäksi kaksoistutkintolaisille lukioruotsia. Koulutukseltaan Johanna on filosofian maisteri pääaineenaan ruotsi (Pohjoismainen filologia).

Tuomo – saksa

Tuomo on saksan kielen opettajamme. Hänellä on useamman vuoden kokemus yliopistotason opetustustyöstä. Koulutukseltaan Tuomo on FT (saksan kieli).

Julia – espanja

Julia on espanjan opettajamme. Julia on opiskellut yliopistossa espanjaa. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen tradenomi. Julia on opettanut mm. oikeustiedettä, taloushallintoa ja espanjaa Turun ammatti-instituutissa useamman vuoden.

Marika – matematiikka

Marika opettaa peruskoulun, lukion ja ammattikoulun matematiikkaa. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri. Tällä hetkellä hän toimii luokanopettajana.

Mika – matematiikka, kemia, fysiikka

Mika on matematiikan opettajamme. Koulutukseltaan Mika on filosofian maisteri, pääaineena matematiikka. Sivuaineina Mika on opiskellut tietotekniikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Hänellä on myös kaikista sivuaineista opettajan pätevyys. Mika on toiminut opettajana yli 20 vuotta ja lisäksi hän tekee matematiikan kirjoja. Tällä hetkellä Mika opettaa  matematiikkaa yläkoulussa.

Ossi – matematiikka, fysiikka, toimistotekniset ohjelmat, Abitti

Ossi opettaa meillä matematiikka, fysiikkaa ja toimisto-ohjelmia (esim. Word, Excel, PowerPoint) sekä Abittiohjelmistojen peruskäyttöä. Tällä hetkellä Ossi toimii opettajana Turun ammatti-instituutissa, jossa hän opettaa tietotekniikkaa sekä kaksoistutkintolaisille lukiomatematiikkaa. Ossi on toiminut opettajana yli 10 vuotta lukioissa, peruskoulussa ja ammattikoulussa ja hän on koulutukseltaan FM (pääaineena matematiikka, sivuaineet tietojenkäsittely ja fysiikka).

 Sinikka –  suomi, viestintä

Sinikka (FM, pääaine suomen kieli) opettaa suomen kieltä, kirjallista ja suullista viestintää ja on opettanut äidinkieltä peruskoulussa, keskiasteella sekä lukiossa yli 20 vuotta. Sinikka on opettanut lukion äidinkieltä mm. kaksoistutkinto-opiskelijoille sekä S2-opiskelijoille. Sinikka on aktiivinen oppimateriaalin tekijä ja on tehnyt viestinnän oppikirjoja. Pitkän kaksoistutkinto-opetusuran sekä kirjailijataustan ansioista oppimateriaaleja ja erilaisia oppimistehtäviä ja -tapoja löytyy monenlaisille oppijoille. Huomaa myös mahdollisuus erilaisten puheviestintään liittyvien taitojen harjoittelemiseen!

Sanna – liiketalousopinnot

Sanna on yrityksemme toimitusjohtaja. Hän vetää myös Amisrekry-yritystä. Sanna on koulutukseltaan KTM, ekonomi, yo-laskentamerkonomi ja AmO eli ammatillinen opettaja. Tällä hetkellä Sanna työskentelee myös taloushallinnon lehtorina Turun ammatti-instituutissa.

Ota yhteyttä!